Champions League

27 Tháng Mười, 2020
Salzburg vs Bayern Munich – 03h00 Thứ 4 ngày 04/11/2020 – Champions League Salzburg vs Bayern Munich là ...
24 Tháng Mười, 2020
Real Madrid vs Inter – 03h00 Thứ 4 ngày 04/11/2020 – Champions League Real Madrid vs Inter: Tìm ...
23 Tháng Mười, 2020
Atletico Madrid vs Salzburg – 03h00 Thứ 4 ngày 28/10/2020 – Champions League Atletico Madrid vs Salzburg được ...
23 Tháng Mười, 2020
Juventus vs Barcelona – 03h00 Thứ 5 ngày 29/10/2020 – Champions League Juventus vs Barcelona là trận đấu ...
23 Tháng Mười, 2020
Man Utd vs Leipzig – 03h00 Thứ 5 ngày 29/10/2020 – Champions League Man Utd vs Leipzig được đánh ...
23 Tháng Mười, 2020
Shakhtar vs Inter – 00h55 Thứ 4 ngày 28/10/2020 – Champions League Shakhtar vs Inter chắc chắn sẽ ...